Privacy Policy

privacy policy

privacy policy

GATE15 vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt je inzicht in hoe GATE15 je gegevens verwerkt en eventueel gebruikt.

Jij, als gebruiker, blijft eigenaar van jouw gegevens. Wil je niet dat de GATE15 je gegevens gebruikt, dan kan je dat altijd aangeven. Als je wil genieten van een bepaalde dienstverlening (vb boeken van onze zaal) is het echter onvermijdelijk dat GATE15 gegevens opvraagt.

GATE15 gebruikt jouw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Je kan via info@gate15.be altijd navragen of deze of andere gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heb je altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren.

Vanzelfsprekend neemt GATE15 alle nodige voorzorgen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. GATE15 deelt of bezorgt jouw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Dit is een officiële website van GATE15. GATE15 is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. GATE15 engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt GATE15 het op prijs dat je dit laat weten via info@gate15.be.

WAT MET OPEN DATA EN AUTEURSRECHTEN?

GATE15 is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo’s, die op GATE15 verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook GATE15 toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Cookies

Deze site maakt gebruik van de essential cookies.