Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek

Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek

Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek

πŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”ŽπŸ”Ž
Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek

In oktober 2018 startte Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek, met als focus de identiteit en stadsbeleving van Antwerpse studenten en bijhorende noden.Β Vijf thema’s die sterk leven onder de Antwerpse studenten staan centraal: mobiliteit, veiligheid, vrije tijd, diversiteit en voeding. De resultaten tonen aan dat Antwerpen een bruisende studentenstad is met wie de meeste studenten zich verbonden voelen. Enkele behoeften die het onderzoek naar boven brengt zijn een nog gezonder aanbod aan eetgelegenheden, meer en betere fietspaden, een uitgebreider en kwalitatiever openbaar vervoer en meer contact tussen verschillende soorten studenten.

Wat?

Een onderzoek bij 4.041 Antwerpse studenten rond de thema’s mobiliteit, veiligheid, vrije tijd, diversiteit en voeding.

Door wie?

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en GATE15. Het werk werd gerealiseerd door dertien Erasmusstudenten onder begeleiding van Prof. Peter Van Aelst en dr. Jonas Wood.

Enkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele ResultatenEnkele Resultaten

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Antwerpse studenten doen voor het gros van hun verplaatsingen beroep op het openbaar vervoer (58%). Daarnaast verplaatsen ze zich voornamelijk per eigen fiets (42%) of te voet (29%)
De Antwerpse student is dan wel een frequente, doch ontevreden gebruiker van het openbaar vervoer. De meest voorkomende klachten kaarten de beperkte stiptheid en/of drukte op trams en bussen aan.

Ondanks de vele infrastructuurwerken in de stad, geeft maar liefst 70% van de studenten aan zich vlot te kunnen verplaatsen in Antwerpen.
In het algemeen is 61% van de studenten tevreden met de bereikbaarheid van hun campus.

 

Resultaten Antwerps Studentenonderzoek mobiliteit
Resultaten Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek mobiliteit
Resultaten Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek veiligheid

Verkeersveiligheid & veiligheidsgevoel

Twee op de drie studenten die zich wel eens met de fiets verplaatst, voelt zich als fietser onveilig in het verkeer, een onveiligheidsgevoel dat slechts in beperkte mate voorkomt bij voetgangers (23%).
Als mogelijke oplossingen is ongeveer de helft (52%) van de studenten te vinden voor een autoluw centrum van Antwerpen. Nog meer steun krijgt de suggestie om aparte rijstroken voor fietsers te voorzien.

Resultaten omtrent het algemene veiligheidsgevoel bij de Antwerpse studenten toont aan dat 53% zich uitgesproken veilig voelt. EΓ©n op de vijf van de Antwerpse studenten (20%) voelt zich onveilig in de stad, voornamelijk ’s avonds in de stationswijk en enkele wijken aan de noordkant van Antwerpen.

 

 

Resultaten Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek verkeersveiligheid

Voeding & Eetgelegenheden

Eten is belangrijk voor de Antwerpse student. Vier op de tien studenten eten bijna dagelijks op of in de buurt van zijn campus een nog eens evenveel minstens één keer in de week. Toch is 43% van de studenten niet enthousiast over het aanbod van eetgelegenheden in de buurt van hun campus.
De bezwaren hebben voornamelijk betrekking op het aanbod van gezonde voeding (volgens 41% is er een gebrek aan gezonde eetgelegenheden op of in de buurt van de campus)Β en voor 28% van de studenten op de prijs (een gebrek aan betaalbare opties).

De meerderheid van de studenten (54%) zou het liefst ook ’s avonds de optie krijgen om in de studentenrestaurants te eten.

Resultaten Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek voeding

Ontspanningsactiviteiten

Maar liefst zeven op de tien studenten geeft aan dat Antwerpen een bruisend studentenleven heeft. Ook op vlak van aanbod in uitgaan en cafΓ©’s, sport en cultuur, is steeds meer dan de helft van de studenten tevreden.

Ruimte voor verbetering zit er in het aanbod van studentikoze activiteiten overdag (Slechts twee op de tien studenten is tevreden op dit vlak). Zeker aangezien één op de drie studenten (32%) aangeeft moeite te ondervinden bij het nuttig invullen van springuren.
Verder is vier op de tien studenten ontevreden over de prijs van het uitgangsleven. Een ontevredenheid die we niet terugzien bij buitenlandse studenten wat suggereert dat Antwerpen het op vlak van de kosten van het uitgaansleven tegenover andere landen misschien toch niet zo slecht doet.

Resultaten Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek ontspanning

Diversiteit en contact met anderen

De diversiteit van haar bevolking is iets wat Antwerpen als stad onderscheidt van andere Vlaamse studentensteden. De Antwerpse student staat overwegend positief ten opzichte van de diversiteit in de stad. 52% van de studenten vinden de etnisch-culturele diversiteit een meerwaarde.Β 

Bovendien wilt ruim de helft van de studenten die het thema diversiteit als prioritair beschouwen, graag meer contact met studenten van andere hogescholen of universiteiten en ook met studenten van andere origine. De grootste vraag gaat naar meer interactie met buitenlandse studenten (65%).

 

Resultaten Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek diversiteit

Van student in Antwerpen tot Antwerpenaar?

Ongeveer de helft van de Antwerpse studenten is sterk verbonden met de stad Antwerpen (37% voelt zich sterk verbonden en 11% heel sterk verbonden). Bovendien groeit de liefde met de jaren: van de studenten met 5 jaar of meer ervaring in Antwerpen voelt 73% zich sterk tot zeer sterk verbonden.

De helft van de Antwerpse studenten wil graag in Antwerpen blijven of komen wonen (51%), opnieuw groeit dit aantal doorheen de tijd. Een meerderheid (54%) wil graag tot zeer graag in Antwerpen komen werken na de studies.

Resultaten Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek verbondenheid

Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek wordt vanuit GATE15 begeleid door Debbie.

Het redactieteam staat in voor de vormgeving en communicatie over het onderzoek.

Debbie
Laika
Kilien