Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Nieuws

Vijf thesissen die de wereld op zijn grondvesten deden daveren

Marie Curie, Claude Shannon, Kate Millett, Daniel Goldhagen en Koenraad Elst. Niet de leden van de nieuwste popsensatie, wel vijf wetenschappers die met hun academisch onderzoek de wereld veranderden.

Uren doorbrengen in kleine studiekamers en muffe archieven. Ja, dat is het leven van de thesisstudent. Hou vol, aan het einde van de rit dien je misschien wel een onderzoek in die een enorme impact zal kennen. Deze vijf bollebozen gingen je voor.

1. Marie Curie doet een stralende ontdekking

Baanbrekend was het onderzoek van dit Poolse genie met de (haast letterlijk) lekker bekkende naam. Ze toonde aan dat uraniumstralen een eigenschap zijn van de atoomkern en noemde dit fenomeen radioactiviteit. In Frankrijk – Marie was een globetrotter avant la lettre – verdedigde ze haar proefschrift Recherches sur les Substances Radioactives en de jury was het er unaniem over eens dat haar werk “très honorable” was. Verder won ze de Nobelprijs een aantal keer, slaagde erin radium in de tabel van Mendeljev te krijgen en verzorgde tijdens de Eerste Wereldoorlog soldaten aan het front. Een straffe madam die leefde en zelfs stierf voor de wetenschap, toen de radioactieve straling haar te veel werd. Op dat laatste na wensen we je een academische loopbaan als die van Curie toe.

2. Knotsgekke computerfratsen van Claude Shannon

Voor zover wij weten is er geen familiale band met acteur Michael Shannon, maar dat zou die laatste wel willen. 21 jaar was Claude toen hij, tussen TD’kes en cantussen door, de fundamenten legde voor alles wat met digitale technologie te maken zou hebben. Als student aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit MIT schreef hij in 1937 aan zijn dissertatie A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Daarin toonde hij aan dat – kort door de bocht – een reeks nulletjes en eentjes een computer kunnen runnen. Niet gek. In zijn vrije tijd hield Claude van jongleren, schaken en reed hij op een eenwieler. Toch een beetje gek? Laat de thesis niet te veel naar je hoofd stijgen, is de boodschap.

3. Feministische kniestoten van Kate Millett

Met Sexual Politics (1970) schreef Kate Millett een boek en dissertatie die als een sleuteltekst voor het feminisme wordt beschouwd. Zo betoogt Millett dat auteurs als D. H. Lawrence en Henry Miller de geslachten op een patriarchale en seksistische wijze in hun werk behandelen. Een boute stelling die om controverse schreeuwt en haar lokroep al snel beantwoord zag. Schrijvers, critici en zelfs psychoanalysten uitten kritiek en kwamen met tegenargumenten aandraven. “An atrocious book” werd Millets werk genoemd. Maar ettelijke jaren later kan niemand meer ontkennen dat Sexual Politics een enorme impact had en niet voor niks door de New York Times als “the Bible of Women’s Liberation” werd bestempeld. Laat je dus niet afschrikken door kritiek en stel je eigen bijbel samen.

4. Daniel Goldhagen zet de Duitsers in hun blootje

“Ik zal hier eens een thesis droppen die alles van wat we over de Holocaust meenden te weten op zijn kop zal zetten”, dacht Daniel Goldhagen in 1994 en zo geschiedde. Goldhagen beargumenteert dat niet alleen de SS, maar ook gewone Duitse soldaten aan de Holocaust deelnamen. Het genocidale antisemitisme was volgens hem een unieke nazi-ideologie die in de geschiedenis geen precedent kende. Niet meteen het initiatief waar je als volk bekend om wil staan. Het boek dat uit Goldhagens dissertatie voortvloeide was met zijn ronkende titel Hitler’s Willing Executioners dan ook de talk of the town in Duitsland en de Verenigde Staten. Wie goesting heeft in controverse moet dus zeker aan zijn thesis blijven werken.

5. Koenraad Elst stampt tegen schenen

Tot slot presenteren we de thesis van een landgenoot, Koenraad Elst. Zijn onderzoek Decolonizing the Hindu Mind handelt over het nationalisme in Indië en hoe het hindoeïsme onder druk wordt gezet door de islam. Als islamofoob voor de een en visionair voor de ander peddelt de onderzoeker in controversieel water, maar niemand kan ontkennen dat de thesis van deze voormalige KU Leuven student aanzette tot een belangrijk debat.