Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

doop- en feestcharter

Nieuws

Nieuw Doop – en Feestcharter

11 mei 2017 ondertekenden de kersverse Antwerpse presidia het nieuwe Doop – en Feestcharter tijdens de Kick Off voor Presidia.

Antwerpen telt ongeveer 70 actieve studentenverenigingen. De meerderheid organiseert doopactiviteiten op het openbaar domein. Het Antwerps Studentenoverleg (ASO), het stedelijk inspraakorgaan voor studentenbeleid, maakt sinds 2009 een doopcharter op. Zo verlopen de doop en alle feesten errond op een correcte manier. 

Je kan het Doop –en Feestcharter en het contract voor de schachtenweek vinden via deze link.