Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Nieuws

Enquête: Hoe goed voel jij je ondersteund door jouw ouders tijdens de examenperiode?

Voel jij je ondersteund of heb je eerder meer stress door wat je ouders doen?
Wat is het dan dat ouders zo goed doen, of omgekeerd: zo vervelend?
En welke tip zou jij jouw ouder willen geven om het beter te doen?

Deze vragen zijn onderwerp van een bevraging van Teleblok over de steun van ouders tijdens de examenperiode.

Ze bevragen studenten Hoger Onderwijs en laatste graad middelbaar, en ook de ouders zelf: hoe ervaren zij het ondersteunen? Hoe gaat het met hun stressniveau tijdens de blok?

Hoe meer studenten de enquête invullen, hoe sterker de resultaten worden. 
Deelnemen doe je via deze link.