Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

lez

Nieuws

Antwerpse lage-emissiezone gaat van start op 1 februari 2017

Antwerpen werkt aan een betere luchtkwaliteit. Daarom voert de stad op 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ) in. Voertuigen die veel roet en fijnstof uitstoten, mogen vanaf dan niet meer rijden in de binnenstad of op linkeroever.

Check of jouw wagen de stad nog in mag op www.slimnaarantwerpen.be/lez.