Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Gate15/Studentenoverleg

Het Antwerps Studentenoverleg

Sinds 2003 hebben de Antwerpse studenten een stem in het stedelijk beleid. Via het Antwerps Studentenoverleg (ASO) formuleren de studentenvertegenwoordigers adviezen aan het stadsbestuur. De stad en haar 46 000 studenten bouwen via het studentenoverleg samen aan een bruisende studentenstad.

Het Antwerps Studentenoverleg is samengesteld uit 21 vertegenwoordigers van alle hogescholen en de Universiteit Antwerpen. Naast een afvaardiging van verschillende studentenverenigingen, zijn ook de studentenraden vertegenwoordigd op het overleg. 

De studenten van het overleg vertegenwoordigen hun achterban ook in andere overlegplatformen. Zo zijn ze vertegenwoordigd in de raad van bestuur en algemene vergadering van vzw Antwerpen Studentenstad (GATE15) en komen ze minstens driemaandelijks bijeen (meestal vaker) met de belangrijkste actoren uit de studentenbuurt. Op het studentenoverleg komen alle thema’s aan bod die te maken hebben met Antwerpen als studentenstad.

Dagelijks bestuur 2017-2018

Voorzitter: Dieter Leysen 
Vice-voorzitter: Filip Penders
Secretaris: Messelina Loncin
Woordvoerder: Anais Walraven​

Wil je graag meer informatie? Check dan zeker hun facebookpagina!

Indien je nog verdere vragen hebt voor het Antwerps Studentenoverleg, kan je hen ook steeds contacteren op dit adres.