Annuleren
Zoeken
×
 • Geen resultaten

  We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

 • Aan het zoeken

  De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Hoger onderwijs

Studeren/Wegwijs

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs heeft een aparte structuur en een eigen systeem. Onderstaande regels gelden voor alle hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Zo begrijp je al net iets beter aan welk kluwen je begint.

De bachelor-masterstructuur

Net zoals in het middelbaar zijn er ook onderverdelingen in het hoger onderwijs. Elke student start met een bachelor-opleiding. Hierin bestaat er al een eerste verschil.

Professionele bachelor-opleidingen

Professionele bachelor-opleidingen kan je enkel volgen aan een hogeschool. Hier ligt de focus op een specifiek beroep. Je wordt er meteen voorbereid op de arbeidsmarkt. Uiteraard kan je nog altijd een masteropleiding volgen achteraf.

Academische bachelor-opleidingen

Universiteiten bieden academische bachelor-opleidingen aan. Dit is een brede vorming met veel theorie. Deze opleiding bereidt je voor op wetenschappelijk onderzoek en een masteropleiding.  

Masteropleidingen

Nadat je je bachelor met succes afgewerkt hebt, kan je kiezen voor een masteropleiding. Een master kan je enkel en alleen volgen aan een universiteit. Je bouwt verder aan je wetenschappelijke kennis en verdiept je in een materie. Met een masterdiploma op zak, ben je klaargestoomd om in het beroepsleven te stappen. Je hebt nog een waaier aan beroepsopties.

Elke masteropleiding heeft specifieke toelatingsvoorwaarden. Check telkens aan welke voorwaarden jij moet voldoen voor de opleiding van jouw keuze. Je kan doorstromen naar een masteropleiding:

 • na een academische bachelor-opleiding
 • na een academische bachelor- of masteropleiding, aangevuld met een voorbereidingsprogramma
 • na een professionele bachelor-opleiding, aangevuld met een schakelprogramma

Studiepunten

Studiepunten zijn niet weg te denken uit je studententijd. In het Vlaamse hoger onderwijs staat het begrip studiepunten centraal.

Een studiepunt geeft weer hoeveel tijd je als student uittrekt voor een opleiding of een opleidingsonderdeel. Elke opleiding bestaat uit verschillende opleidingsonderdelen die gelinkt zijn aan een aantal studiepunten. De som van al deze studiepunten leidt dan tot het maximale aantal studiepunten voor de volledige opleiding.

 • 180 studiepunten voor een bachelor-opleiding
 • 60 of 120 studiepunten voor een masteropleiding

Een studiepunt staat gelijk aan ongeveer 30 uren studie. Geen paniek, dat is inclusief les volgen. Dit betekent alle mogelijke tijd die je eventueel nodig zou hebben om het vak in kwestie te beheersen.  

60 studiepunten per academiejaar

Per opleiding stelt het hoger onderwijs studiepakketten samen. Ze richten zich op 60 studiepunten per academiejaar. Zo kan je je bachelor-diploma halen op drie jaar en je master op een of twee jaar.

Een rustiger en een drukker jaar

Slaag je niet voor alle opleidingsonderdelen? Neem er dan een of meer mee naar volgend academiejaar. Je verliest wel de ingezette studiepunten.

Maak je het ene jaar deel uit van het presidium en wil je je tijd wat verdelen? Je kan dan een opleidingsonderdeel verplaatsen naar een ander academiejaar. Hou er wel rekening mee dat er dan nog een zwaarder jaar op je wacht.

Uiteraard kan je er ook voor kiezen om je studie uit te breiden met extra opleidingsonderdelen. Dan moet je wel extra leerkrediet inzetten en een creditcontract afsluiten voor alle studiepunten boven de 180.

Leerkrediet

Het leerkrediet is een beetje ingewikkeld en werd in leven geroepen om studenten te stimuleren om goed te studeren. In essentie komt het hier op neer. Aan het begin van je studie krijgt je als student 140 studiepunten die je vrij mag verdelen over verschillende opleidingsonderdelen. Je mag blijven studeren totdat je studiepunten uitgeput zijn. Meestal is je opleiding dan ook afgerond. Het systeem verloopt als volgt:

 • Het aantal studiepunten per opleiding die je kiest wordt afgetrokken van je leerkrediet.
 • Je kan het aantal ingezette studiepunten terugverdienen. Je hoeft enkel te slagen voor een opleidingsonderdeel. Voor de eerste 60 studiepunten waarvoor je geslaagd bent, krijg je een bonus van 60 studiepunten
 • Ben je niet geslaagd voor een bepaald opleidingsonderdeel? Dan verdwijnen die studiepunten onherroepelijk.

Leerkrediet over?

 • En je hebt een bachelor gehaald? Gebruik dan het saldo voor een master of nieuwe bachelor.
 • Eens je je master op zak hebt, worden er 140 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken.
 • Ben je zo’n goede student en heb je nog punten over? Start dan eventueel een nieuwe opleiding.
 • Net niet genoeg studiepunten voor een nieuwe richting? Ga dan even werken of reizen en spaar nieuwe studiepunten. Voor elk jaar dat je niet meer studeert, krijg je 10 studiepunten cadeau tot je aan het plafond van 60 zit. Genoeg om een eerste jaar in om het even welke opleiding te starten.

Leerkrediet opgebruikt?

Dan kan je niet meer verder studeren, tenzij:

 • je start aan je eerste masteropleiding (na betaling van extra studiegeld);
 • je start aan een voorbereidings- of schakeljaar, een bachelor-na-bachelor, een master- na-master of een examencontract;
 • je uitzonderlijk toelating krijgt van je hogeschool of universiteit om je traject af te werken (na betaling van extra studiegeld).

Kijk je inschrijvingen en resultaten na op www.studentenportaal.be. Hou wel je elektronische identiteitskaart en kaartlezer of federaal token bij de hand.