Annuleren
Zoeken
×
 • Geen resultaten

  We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

 • Aan het zoeken

  De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Gate15/Studentenoverleg

Samenstelling

Het Antwerps Studentenoverleg is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende studentenverenigingen en -raden:

 • 1 vertegenwoordiger studentenraad Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • 2 vertegenwoordigers studentenraad AP hogeschool
 • 2 vertegenwoordigers studentenkringen AP hogeschool
 • 1 vertegenwoordigers Erasmus Student Network
 • 1 vertegenwoordiger studentenraad Hogere Zeevaartschool
 • 1 vertegenwoordiger studentenkringen Hogere Zeevaartschool
 • 2 vertegenwoordigers studentenraad Karel de Grote-hogeschool
 • 2 vertegenwoordigers studentenkringen Karel de Grote-hogeschool
 • 1 vertegenwoordiger studentenraad- en kringen KU Leuven Campus Antwerpen
 • 1 vertegenwoordiger onafhankelijke studentenkringen
 • 1 vertegenwoordiger studentenraad Thomas More Antwerpen
 • 3 vertegenwoord​igers studentenraad Universiteit Antwerpen
 • 3 vertegenwoordigers studentenkringen Universiteit Antwerpen

 

Hoe verkozen?

 • De overkoepelende studentenraden per hoger onderwijsinstelling beslissen autonoom welke vertegenwoordiger ze naar het Antwerps Studentenoverleg sturen.
 • De studentenverenigingen verbonden aan de Antwerpse hogescholen zijn gegroepeerd in een koepel. Per koepel sturen ze een vertegenwoordiger naar het overleg.  
 • De studentenverenigingen verbonden aan de stadscampus van Universiteit Antwerpen worden vertegenwoordigd door Unifac.
 • De clubs verbonden aan de buitencampus van Universiteit Antwerpen hebben ASK – STUWER als spreekbuis in het studentenoverleg.