Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Gate15/Studentenoverleg

Advies en inspraak

Het Antwerps Studentenoverleg wordt door het stadsbestuur om advies gevraagd inzake het Antwerps studentenbeleid. Deze adviesvraag is verplicht bij materies die deel uitmaken van het studentenbeleid. Het Antwerps Studentenoverleg kan bovendien op eigen initiatief advies uitbrengen over alle zaken op het stedelijke niveau die mogelijk een impact hebben op het studentenleven.