Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Vrije tijd

Vrije tijd/Studentenclubs

Dooplocaties

Studentenverenigingen kunnen sinds 16 juli 2015 hun doopactiviteiten aanvragen via het evenementenloket van de stad Antwerpen. 

Voor activiteiten die ter hoogte van de Buitencampus van de UA worden georganiseerd (Fort 6) plaats de stad Antwerpen afvalcontainers.
Voor activiteiten die in een ander stedelijk district plaatsvinden worden er geen gefaciliteerde plaatsen voorzien. Verenigingen kunnen daar activiteiten organiseren op voorwaarde van een verkregen toelating van het stadsbestuur.

Indien je als vereniging doopactiviteiten wenst te organiseren buiten het grondgebied van de stad Antwerpen, dien je een aanvraag te doen bij het plaatselijke het stads- of gemeentebestuur.

Dooplocaties

Deze plaatsen worden door de stad Antwerpen gefaciliteerd (zie ook onderstaande afbeelding):

  • locatie Cruiseterminal
  • locatie Sloepenweg
  • locatie Konijnenwei
  • Voor de UA clubs van de buitencampus: in het district Wilrijk wordt één plek gefaciliteerd

Studenten kunnen ook in een ander district doopactiviteiten organiseren na toelating burgemeester, deze plaatsen worden echter niet gefaciliteerd.  Alle info kan je vinden in het Doop- en Feestcharter.