Annuleren
Zoeken
×
 • Geen resultaten

  We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

 • Aan het zoeken

  De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Vrije tijd

Vrije tijd/Studentenclubs

Doop- en feestcharter

Antwerpen telt ongeveer 70 actieve studentenverenigingen. De meerderheid organiseert doopactiviteiten op het openbaar domein. Het Antwerps Studentenoverleg (ASO), het stedelijk inspraakorgaan voor studentenbeleid, maakt sinds 2009 een doopcharter op. Zo verlopen de doop en alle feesten errond op een correcte manier. Waaruit bestaat dit doop- en feestcharter nu precies?

1. Het charter informeert.

 • Het licht de studentenclubs in over stedelijke ondersteuning.
 • Het geeft uitleg over de aanvraagprocedure.
 • Het bezorgt een overzicht van de voorwaarden die gelden tijdens doopactiviteiten.

2. Het tweede luik van het charter somt enkele afspraken op die verenigingen moeten opvolgen wanneer ze feesten organiseren.

 • Zo vraagt de stad aan de clubs om tijdens de activiteiten (zowel grote activiteiten als caféavonden) een intern ordesysteem te organiseren. Interne toezichters aan de deur zorgen ervoor dat leden zo weinig mogelijk overlast bezorgen wanneer ze naar buiten gaan.
 • Verder moeten de verenigingen het rookcharter onderschrijven.
 • Ze zien erop toe dat de maximale publiekscapaciteit van de zalen of cafés tijdens hun activiteiten gerespecteerd blijven.

Het charter is een onderdeel van het actieplan ‘leefbare studentenbuurt’. Dit actieplan zorgt via 30 punten voor harmonie tussen de tijdelijke en permanente bewoners in de studentenbuurt. Het stadsbestuur wil hiermee een duidelijk signaal geven. Studenten zijn welkom in de stad, moeten goed omkaderd en ondersteund worden en een leuke tijd  hebben. Tegelijkertijd vraagt de stad ook aandacht en respect voor bestaande leefregels. Het Studentenoverleg deelt deze visie en schreef hieromtrent in december 2009 een eigen visietekst neer.

Voor academiejaar 2018 – 2019 zal aan de preses, vice-preses en doopmeester / schachtenmeester van de verschillende presidia gevraagd worden een handtekening te plaatsen op het charter. Zij engageren zich om de inhoud van het charter aan alle leden van de studentenvereniging bekend te maken. De verschillende presidia en bij uitbreiding alle studenten die doopactiviteiten  mee organiseren  verklaren met de ondertekening dat ze zich zullen houden aan de regels opgenomen in het charter. Ook studentenverenigingen die geen doopactiviteiten organiseren worden gevraagd om het charter mee te ondertekenen.

 

Aanvragen doopactiviteiten

Studentenverenigingen kunnen doopactiviteiten aanvragen van 1 juli tot en met 3 augustus 2018, op voorwaarde dat ze het doop- en feestcharter hebben ondertekend.  Studentenverenigingen kunnen tot 30 juni het ondertekende charter afgeven in GATE15.