Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

GATE15

Gate15/Over GATE15

Missie en geschiedenis

Missie

GATE15 werkt aan het maximaliseren van de kwaliteit van Antwerpen als studentenstad en is een partner voor het (internationaal) uitdragen van Antwerpen als studentenstad.

Geschiedenis

In 2003 startte het Antwerpse stadsbestuur met een studentenbeleid. Dat gebeurde onder impuls van de toenmalige schepen voor jeugd Robert Voorhamme. Prille contacten met de 27 000 studenten, de pas opgerichte Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) en de Antwerpse studentenvoorzieningen waren de basis voor het unieke studentenbeleid waar we vandaag best trots op mogen zijn.    

De opstart van het Studentenoverleg (eind 2003), de eerste StuDay (2004, Theaterplein) en de cultuurcheques voor studenten waren meteen een schot in de roos. Al van bij de start was duidelijk dat de studentenpopulatie nood had aan specifieke aandacht vanuit de stad. Stapsgewijs, en steeds na advies van de studenten, werkte de stad 'Antwerpen Studentenstad' uit.

In 2005 werd Fietshaven opgericht, een sociaal tewerkstellingsproject dat fietsen aan democratische prijzen verhuurt aan studenten, bedrijven en toeristen. Een eigen website en een nieuwsbrief gaven meer zichtbaarheid en dankzij de stadsdagen konden studentenverenigingen goedkoper een fuifzaal huren. Twee medewerkers werkten voltijds aan het studentenbeleid.

Na de verkiezingen van oktober 2006 maakte de stad Antwerpen een nieuw bestuursakkoord op met specifieke aandacht voor Antwerpen als studentenstad. Dat gebeurde voor de eerste keer. Kernpunten waren de (internationale) profilering, de oprichting van vzw Antwerpen Studentenstad en als eyecatcher het Huis van de Student, dat dé plek voor alle studenten in Antwerpen moest worden.

Een jaar later (28 mei 2008) werd de oprichtingsakte van vzw Antwerpen Studentenstad ondertekend.  De vzw is een unieke samenwerking tussen de stad, de AUHA en studenten. In juni 2008 werd het team uitgebreid met een coördinator, en daarna nog eens met twee medewerkers.  We startten met de ontwikkeling van een kwaliteitsvol huisvestingsbeleid, dat in 2012 zou leiden tot de oprichting van de onlinedatabank Kotweb.

In maart 2009 gaf Antwerpen Studentenstad de allereerste must-have-studentengids uit voor de Antwerpse student. In samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen en de cultuurintendant werd Cultour (later Cultoer) opgestart en ook Antartik (een meerdaagse kunst- en cultuurhappening) vond voor de eerste keer plaats. Op vraag van het Antwerps Studentenoverleg ontwikkelde Antwerpen Studentenstad in dat jaar het doopcharter, dat later werd uitgebreid tot het doop-en feestcharter. Op vrijdag 26 juni 2009 konden Antwerpse afstudeerders voor de eerste keer naar Adream afzakken. Dat vond toen plaats in Urban Outfitters (Stadsfeestzaal). Twee jaar later verhuisde het event naar de Antwerpse Zoo.

In 2010 zette Antwerpen Studentenstad een uitgebreide wervings/imagocampagne op: ‘Op je lijf geschreven’. Deze campagne was gericht naar huidige en toekomstige studenten. Op vraag van de internationale diensten van de onderwijsinstellingen, nam Antwerpen Studentenstad bij de start van het academiejaar 2010-2011 voor het eerst deel aan de onthaalsessies voor buitenlandse studenten.

In 2011 volgde opnieuw een campagne, dit keer als zuivere wervingscampagne voor laatstejaarsstudenten secundair onderwijs: ‘Studeren in Antwerpen? Wij overtuigen je ouders wel.’ Met het opzet ‘BIG MOUTH - BIG IDEAS’ gaf Antwerpen Studentenstad datzelfde jaar studenten de opdracht om te brainstormen over zijn toekomst, met thema’s als studentenhuisvesting, inspraak, infrastructuur en veiligheid.

2011 was eveneens het jaar van het Velo-project, met in september een uitzonderlijke korting voor studenten.

In het jaar dat volgde, trad de eerste generatie studentenbloggers aan. Al heel snel breidde hun takenpakket uit tot dat van een volwaardig redactieteam: naast het schrijven van blogs werden ze ingezet als verslaggevers bij evenementen en als redacteurs van de studentengids.

Na Kotweb, de app en het studentenredactieteam werd in oktober 2012 ook een nieuw evenement in leven geroepen: de Kick-off voor Antwerpse presidia.  

In 2013 maakte Antwerpen Studentenstad werk van het meten van een aantal zaken over studenten in Antwerpen. In samenwerking met Stad Antwerpen en de Hoger Onderwijsinstellingen werd een grootschalig onderzoek op poten gezet. 6140 studenten namen hieraan deel. Naast de andere evenementen zette Antwerpen Studentenstad in dat jaar ook zijn schouders mee onder Sportkot van ‘t Stad (in het kader van Antwerpen Europese Sporthoofdstad) en de Netstrijd. Verder startten de voorbereidingen in aanloop naar de grote verhuis, want in 2014 is het zover: Antwerpen Studentenstad verhuist naar zijn nieuwe locatie, mét een nieuwe naam: GATE15.

Momenteel studeren meer dan 40 000 studenten in Antwerpen, verspreid over de zeven hoger onderwijsinstellingen. Antwerpen is en blijft, met al zijn partners, trendsettend op studentenvlak!