Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Wonen/Kot

Wat met afval?

Oude cursussen, een restje spaghetti of lege flesjes na een feestje. Waar moet een student met al dat afval naartoe? In Antwerpen wordt al het huisvuil selectief ingezameld via huis-aan-huis-ophaling, containerparken, glasbollen en KGA-ophaling (klein gevaarlijk afval zoals batterijen en frituurvet). Daarna wordt het afval zo milieuvriendelijk mogelijk verwerkt. Je kan hier als kotstudent aan meehelpen door je afval vooraf te sorteren.

Hoe sorteren?

Vuilniszak of container?

Woon je in een gebouw met meer dan drie kamerwoningen? Dan moet de eigenaar containers voorzien. Je hoeft dan geen vuilniszakken aan te kopen. Bovendien zijn de eigenaars verplicht om het afval van de kamerwoningen aan te bieden in containers van 140 of 240 liter.

Woon je in een gebouw met studio’s? Dan is de eigenaar niet verplicht om containers te voorzien. Je moet dan zelf vuilniszakken aankopen.

Wanneer komt de vuilniswagen langs?

In de ophaalkalender vind je alle informatie terug over de huisvuilophaling. Heb je geen ophaalkalender gekregen? Je kan de kalender zelf afdrukken.

Goed om weten:

  • Eigenaars van kamerwoningen, studentenhuizen of studentengemeenschapshuizen zijn verplicht om de ophaalkalender op een zichtbare plaats in een van de gemeenschappelijke ruimtes aan te brengen.
  • Eigenaars kunnen in de Antwerpse woonkantoren gratis stickers afhalen met afbeeldingen van soorten afval. Breng de stickers aan in de studentenkoten om te wijzen op de sorteerregels. De adressen van de woonkantoren.

Opgelet!

  • In de historische studentenbuurt wordt het huisvuil op dinsdag opgehaald. Je mag het huisvuil buitenzetten op maandagavond na 20u. Bekijk de ophaalkalender voor meer informatie.
  • Je mag geen afval buiten zetten op andere dagen dan vermeld op de ophaalkalender. Boetes kunnen oplopen tot 350 euro. 

Sorteerstraatjes: superhandig voor kotstudenten

In een aantal straten van de historische studentenbuurt zijn er sorteerstraatjes. Je kan er met een toegangspasje je gesorteerde afval zelf dumpen. Superhandig als je weinig plaats hebt of niet op kot bent wanneer de huisvuilophaling langskomt. Je sorteerpasje pik je op aan de infobalie van GATE15.

Goed om weten: Eigenaars van kamerwoningen, studentenhuizen of studentengemeenschappen die zich binnen een straal van 150 meter van een sorteerstraatjes bevinden, zijn niet verplicht om een aparte afvalruimte te voorzien.

Sluikstorten en vuilnisbakjestamp

Twee activiteiten waarop zeer zware boetes staan. Zie je zelf sluikstort liggen? Een telefoontje of e-mail naar de sluikstortlijn volstaat om het afval meteen te laten ophalen.