Annuleren
Zoeken
×
 • Geen resultaten

  We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

 • Aan het zoeken

  De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Wonen

Wonen/Kot

Brand- en CO veiligheid

Je hebt je eigen stekje gevonden. Een stukje paradijs vlak in het centrum van de koekenstad. Ver weg van bekommerde ouders. Ideaal, maar nu moet je wel voor je eigen veiligheid zorgen.

Brand

Brand. Normaalgezien de ver-van-je-bed-show. Maar soms draait het anders uit. Met wat gezond verstand, oplettendheid en deze tips vermijd je dat jij of je kotgenoten aan de foute kant van de statistieken terecht komen.

TIPS

 • Hou altijd je frietketel in de gaten en zorg dat je fornuis uitstaat na het koken.
 • Ken je vluchtroute bij brand en zorg dat die weg niet vol staat met fietsen of rommel.
 • Schakel een rookmelder nooit uit of dek hem niet af. Hij redt levens.

- Bij brand: bel 112

- Meer tips, advies en info over brand vind je bij brandweer Antwerpen natuurlijk.

Het redactieteam van Antwerpen Studentenstad laat zien hoe belangrijk brandpreventie is. Ze gingen op onderzoek uit en kwamen terug met een heleboel tips.

CO-vergiftiging voorkomen

Koolstofmonoxide is een zeer giftig gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van brandbare stoffen die koolstofverbindingen bevatten. Het is kleur- en reukloos en niet-irriterend. Je kan er ziek van worden en in het slechtste geval sterf je eraan.

Een CO-vergiftiging heeft een erg brede waaier aan symptomen (bv. misselijkheid, braken, hoofdpijn, flauwvallen). Daardoor herken je de vergiftiging niet meteen. Wees steeds op je hoede wanneer je een toestel op je kamer hebt staan dat CO kan verspreiden (bv. gasgeisers, kolen-, gas- en mazoutkachel). Enkel elektrische verwarmingstoestellen vormen geen gevaar.

Enkele voorzorgsmaatregelen:

 • Zorg ervoor dat de toestellen in goede staat zijn en dat je ze correct gebruikt.
 • Ga na of de eigenaar het juiste toestel geplaatst heeft (bv. een 5-liter geiser is te klein om een bad te verwarmen en daardoor levensgevaarlijk).
 • Controleer of alle toestellen jaarlijks worden nagekeken.
 • Verwarm je met een toestel zonder schoorsteen, zorg er dan voor dat het toestel niet langer dan een uur onafgebroken brandt. En zorg ervoor dat er steeds frisse lucht de kamer in kan.
 • Ga na of de schoorsteen in goede staat is, zodat de verbrandingsgassen voldoende weg kunnen en dat de schoorsteen regelmatig geveegd wordt.
 • Controleer of de schoorsteen ver genoeg boven de dakrand uitsteekt. Op die manier voorkom je dat gassen terug naar binnen slaan.
 • Als er in je badkamer een gasgeiser of niet-elektrisch verwarmingstoestel staat, is een rooster onderaan in de deur en bovenaan in de muur verplicht.
 • Verlucht je kot geregeld.

Ben je getuige van een vermoedelijke CO-vergiftiging? Grijp dan vlug in:

 • Open eerst ramen en deuren.
 • Schakel onmiddellijk het toestel uit.
 • Breng de slachtoffers zo snel mogelijk uit de kamer.
 • Zijn ze bewusteloos: bel onmiddellijk het noodnummer 100 (112 voor GSM).
 • Zijn ze NIET bewusteloos: bel de huisarts.

Als je vermoedt dat je in jouw kot te kampen hebt met CO-vorming of je wil gewoon zeker zijn dat je kot ‘CO-safe’ is, dan kan je het plaatselijke woonkantoor vragen om een gratis woonkwaliteitsonderzoek uit te voeren.

Info en contactgegevens van de verschillende woonkantoren vind je hier.