Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Informatie

Studeren/Financiering

Leefloon voor studenten

Ben je jonger dan 25 en beschik je niet zelf over een inkomen en kan je niet terugvallen op de financiële steun van je ouders? Dan heb je misschien wel recht op een leefloon waardoor je je studies kan afmaken of hervatten.

Leefloon voor studenten behoort tot het aanbod van het OCMW van de stad/gemeente waar je gedomicilieerd bent.
Laat je bij je aanvraag begeleiden door je dienst studentenvoorzieningen.