Annuleren
Zoeken
×
  • Geen resultaten

    We konden voor de zoekopdracht geen resultaten vinden.

  • Aan het zoeken

    De resultaten voor de zoekopdracht worden verzameld.

Internet of things

wegwijs

Antwerpen bouwt Capital of Things uit

Stad Antwerpen, Port of Antwerp, IMEC en UAntwerpen gaan de spannende uitdaging aan om vanuit Antwerpen een ambitieus ecosysteem rond Internet of Things (IoT) uit te bouwen. 
De eerste stap is de uitbouw van een interuniversitaire opleiding waardoor studenten mee de toekomst van de IoT-revolutie zullen bepalen.

De vier partijen willen met de uitbouw van Capital of Things vooruitlopen op de next skills en de technologische kennisprofielen die de samenleving en de economie van morgen des te meer nodig hebben.

Prof. Peter Hellinckx, hoofd departement ICT van Universiteit Antwerpen: "IoT wordt een van de nieuwe drijvende krachten in de wereldeconomie genoemd. Als Vlaanderen niet wil achterblijven moeten zowel grote als kleine bedrijven hierop kunnen inzetten. Dit kunnen we enkel realiseren door de arbeidsmarkt te voeden met profielen die zowel technisch als socio-economisch onderlegd zijn en die het voortouw kunnen nemen in deze snel evoluerende wereld."

"De interuniversitaire opleiding Internet of Things is een nieuwe modulaire postgraduaatopleiding," zo stelt Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. “Ze krijgt vorm in partnerschap tussen de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Het is in een eerste fase bedoeld voor masters in de informatica en in de industriële of burgerlijke wetenschappen. De opleiding gaat najaar 2017 van start en moet op termijn uitmonden in een heuse master-na-masteropleiding. In het eerste semester volgen de studenten les, in het tweede semester lopen ze stage.” 

Deze technologische opleiding wordt bovendien aangeboden in nauwe synergie met het bedrijfsleven dat mee wil anticiperen op de IoT-revolutie. Stad, Haven en imec zullen mee promotie voeren.

Lees meer over Capital of Things